ნანა სელეპანოვა - მორალი

ჩემი ცხოვრებაა არქაული,
სავსეა ლანდებით შორეულით,
ასეთი ლექსებით პროზაულით,
ომშიც ვერ ვიქნები მოგებული.