ნანა სელეპანოვა - დაილოცოს საქართველო

უცხო თესლის ვარ სტუმარი,
საქართველოს ზეცა მხურავს,
ღრუბლებში მაქვს სასთუმალი,
საბნად მთვარე წამიხურავს.