ნანა სელეპანოვა - რო მახვიდოდე ტკბილლექსავ

რო მახვიდოდე
ტკბილლექსავ,
რო გვერდზეც
მამიჯდებოდე,
ზამთარ მაგიქსოვ
წინდზებრას,
მემრ ფიფქებ
დაგეყრებოდე.