ნანა სელეპანოვა - შაიგრძნო

ჩემ თავ არჩიე
წაწალი,
ეგ რა ვაჟკაცის
წესია,


ნანა სელეპანოვა - სიყვარული და სიძულვილი

თუ დაკარგვის
შიში თან გდევს,
თურმე
შეგყვარებია,
თუ ეჭვები არა
გღრღნიან, თურმე
არ გყვარებია...


ნანა სელეპანოვა - აბა, გამოიცანი


®აჱ მე შეჼთჳჲს ჹაჳჲსა®ჯე
და ჴატჲვჲ მჲჱჲა,
ჳჲჼჱ სა©ემოდ ჳე® ჲჳა®ჹებს,
ჲს სასჷელჲს ღჲ®სჲა.


ნანა სელეპანოვა - გზა, რომელიც შენამდე მოდის

დაიძრა, ყინული დაიძრა,
ცხოვრება დავიწყე თავიდან...
მე ახლა, ისეთი გზა მინდა,
სადმე შორს, რომელიც წამიყვანს.


ნანა სელეპანოვა - სხვა გზა

რაც დაიწყო და რაც არაფრით
აღარ მთავრდება,
რაც გაწუხებს და არასოდეს
არ მოგასვენებს,
შენ უცაბედად შემოჭრილმა
უცხო სახებამ
და ნიაღვრებად მოვარდნილმა
ცრემლმა წაგლეკეს.


ჩხართვი და ჩხავერი

* * *


ნანა სელეპანოვა - ლექსით, რად შემომიტყუე

ოჰ, ღმერთო, ჭკუიდან ვიშლები,
საღამოს მე ალბათ ვიტირებ,
სხვაზეა, რაც გასთქვა სიტყვები,
არადა, მე ჩემზე მივიღე.


ნანა სელეპანოვა - ისევ წვიმს

შენთან წვიმს?
არა, ჩემთან
დარია
და მთებზე
თოვლიც
გადამდნარია...


ნანა სელეპანოვა - კაცია ქალის ამრევი

მიმზერს, ღიმილით მაშიშვლებს,
თვალ ავარიდე დევკაცს,
გაცოფებულმა ვიკივლე,
შეხედვას, როგორ ბედავ?!


ნანა სელეპანოვა - სადღაც აქ ჩემი სახლია ძველი

მეჩვენება, თუ ეს სიზმარია,
პატარა უბანს შეცვლია ფერი,
სადღაც, აქ ჩემი ძველი სახლია
და ქუჩა, სადაც ავიდგი ფეხი.