ნანა სელეპანოვა - კაცი მხეცზე მხეცია

ვიღაც მიყვარს,
ვიღაც არა,
ხან ვიღაცას
ვშორდები,
გუშინ ერთი
შემიყვარდა,
ხვალ სხვაზე
გავთხოვდები.


ნანა სელეპანოვა - ზღვასთან

მარტო ხარ ისევ,
მზესავით ცაში,
ზღვასთან ფრიალებ
მსოფლიო რუქით,
შენს მოთმინებას
არა აქვს ზღვარი,
ზღვას გაატანე,
რაც იყო გუშინ.


ნანა სელეპანოვა - Я снова одна

На моих плечах
небо голубое,
Но я улетаю далеко,
как птица,
Летит одинокая
чайка над морем,
А может, она к небу
стремилась.


ნანა სელეპანოვა - ისევ, ისეთი

თითქოს, პაწია უცხო ჩიტი ვარ,
ჩვილი ბავშვივით მჯერა სიკეთის,
ისევ ისეთი მიამიტი ვარ,
ისევ, ისეთი...


რას ინატრებდით?

* * *


გალობის ნიჭი

* * *


ნანა სელეპანოვა - ათეისტი

მოველ უფალო,
შენს კარებთან
ჩამოძენძილი,
როს გამიჭირდა..
შენთან მოსვლა
ყოფილა ძნელი,
შენი სასახლის
კედლებიდან მე
ვარ დევნილი
და ჰა, გეახლე,
მარადიულ შვების
მძებნელი.


ნანა სელეპანოვა - სხვისი არის, სხვისი

ახლა, როცა შენგან
წასვლა გადავწყვიტე,
შენ არ დამთმო, არ
გაგიწყრეს ღმერთი,
მოღალატეს, ვერაფრით
ვერ აგაგლიჯე,
მოცახცახე, ეს
ხელები ჩემი.


მამონას მონები. პიესა (დასასრული)

* * *


ნანა სელეპანოვა -შემიყვარდა ერთი კაცი

შემიყვარდა ერთი კაცი,
შემიყვარდა, რაღა ვქნა,
თავს მოვიკლავ, მისი თავი
სხვა ქალმა თუ წამართვა.