ივლიტა გოლეთიანი - ხმა აფხაზეთიდან !

დაბრუნდით! ხეებს მოედო ფითრი!
მგონი ამ ქარებს ახელებს წყევლა,
ნააღსარებზე გულის ხმას ითვლი
და ჯავრის ნაკერს კემსავ და კემსავ!