ნანა სელეპანოვა - დამსხვრეული გულები

გზას გავყურებ ოღრო-ჩოღროს,
ტანში მზარავს,
ნუთუ, ისევ ძველ
ოცნებებს ვნებდები,
გარეთ წვიმა წკაპაწკუპით
რკალებს ხატავს,
ჩემ თვალიდან
ჩამოცვენილ ცრემლებით.


მერაბ სალუქვაძე უსათაურო

გული ქვეყნის ოდენა,
კვლავ კრთის როგორც ლამპარი,