ანეკდოტები - -არავის მისცე...

ანეკდოტები - -არავის მისცე...
ანეკდოტები
10:14, 28 დეკემბერი 2022
45
0
ცოლი მიდის გემით სამოგზაუროდ, ქმარი აცილებს... დაიძვრება გემი, უცბად ქმარს რაღაცა გაახსენდება გამორბის უკან ბურჯზე და გაჰკივის ცოლის მისამართით:
-არავის მისცე...
ცოლი:
-ვერ გავიგე...
ქმარი: არავის მისცე...
ცოლი: ვერ გავიგე ვერა...
გემი უფრო შორდება ბურჯს...
არავის მისცე... არავის მისცე...(უფრო ხმამაღლა)
-ვერ გავიგე...
დაიქანცა კაცი, ენა გადმოუვარდა, გაწითლდა სულ, აღარაფრის თავი აღარ აქვს.
-ეჰჰჰ... მიეცი ვისაც გინდა შენი დედაც მ...ან - ხლს ჩაიქნევს და თავისთვის ჩაილაპარაკებს
-გავიგე გავიგეეე... -ცოლი იქიდან


ერთმანეთს გულში ჩავიკრავთ, ერთობა გასტეხს,ქვასაცა ერთმანეთს გულში ჩავიკრავთ, ერთობა გასტეხს,ქვასაცა
ლხინში ბევრს გაახსენდები, ჭირში ახსოვხარ,ცოტასა. გაივლის დრო და მიხვდები, ვინც იმსახურებს,ძმობასა. კაცი, მეგობრით...
27.01.23
949
0
ეს ქარიშხალი რა არის- სულში რომ ქარიშხლებია... ეს ქარიშხალი რა არის- სულში რომ ქარიშხლებია...
ეს ქარიშხალი რა არის- სულში რომ ქარიშხლებია... ეს მიწისძვრები რა არის- მკერდში რომ გულის ძვრებია... ან ეს ფიფქები რა...
27.01.23
320
0