იაპონიაში, კუნძულ ჰოკაიდოზე, კამი-შირატაკის სარკინიგზო სადგური ერთ მგზავრზე მუშაობდა.

იაპონიაში, კუნძულ ჰოკაიდოზე, კამი-შირატაკის სარკინიგზო სადგური ერთ მგზავრზე მუშაობდა.
ეს საინტერესოა
23:11, 06 ნოემბერი 2021
294
0

იაპონიაში, კუნძულ ჰოკაიდოზე, კამი-შირატაკის სარკინიგზო სადგური ერთ მგზავრზე მუშაობდა.

 2013 წელს იაპონიის რკინიგზამ გადაწყვიტა შეაჩეროს მოძრაობა არაპოპულარულ და შორეულ მიმართულებაზე.  თუმცა, როდესაც გაიგეს, რომ კამი-შირატაკის სადგურზე სკოლის მოსწავლე ცხოვრობს, რკინიგზის თანამშრომლებმა გადაწყვიტეს ნაწილობრივ აღედგინათ მოძრაობა.

 ამ სადგურზე მატარებლები ჩერდებოდა დღეში მხოლოდ ორჯერ, სხვადასხვა დროს, იმისდა მიხედვით, თუ როდის ჰქონდა გოგონას გაკვეთილები.

 2016 წლის მარტში გოგონამ სკოლა დაამთავრა და მხოლოდ  ამის შემდეგ სადგური დაიხურა.

მწვანე ჰორიზონტი / Green Horizon

ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური
ვაჟა-ფშაველას ფშაველი ვარ. ჩემი წინაპრები გაბიდაურები ყოფილან. გაბიდაურთა თემიდან გახლდათ ვაჟა-ფშაველას დედა გულქან...
30.07.22
148
0
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა...
30.07.22
182
0