კაცი ტაძარში მივიდა...

კაცი ტაძარში მივიდა...
ეს საინტერესოა / ლიტერატურა
20:03, 30 ივლისი 2022
56
0
„კაცი ტაძარში მივიდა. მიუახლოვდა ერთი მლოცველი და მიუთითა, ხელები სწორად დაეჭირა.
მეორემ დგომა დაუწუნა.
მესამემ ჩაცმულობა.
უკნიდან შესძახეს: არასწორად ისახავ პირჯვარს.
ბოლოს ერთი ქალი მივიდა მასთან და ურჩია, წასულიყო და ეყიდა წიგნი, რომელშიც ეკლესიაში ქცევის წესები იყო მითითებული.
დიდად შეწუხებულმა ადამიანმა იქაურობა დატოვა.
ზეციდან ხმა შემოესმა: - არ შეგიშვეს?
- არა, - აცრემლებული თვალებით აიხედა კაცმა.
- ნუ ტირი, ისინი მეც არ მიშვებენ“.
ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური
ვაჟა-ფშაველას ფშაველი ვარ. ჩემი წინაპრები გაბიდაურები ყოფილან. გაბიდაურთა თემიდან გახლდათ ვაჟა-ფშაველას დედა გულქან...
30.07.22
96
0
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა...
30.07.22
101
0