ოტია იოსელიანი - გმონათქვამები

ოტია იოსელიანი - გმონათქვამები
გამონათქვამები
17:59, 05 სექტემბერი 2021
522
0

,, ცუდ ამინდს კი მოყვება კაი ამინდი....
მაგრამ ნაცუდკაცარი ვერასოდეს ვერ იკაიკაცებს.”

ოტია იოსელიანი

,, თავი ცარიელიც რომ გქონდეს, არ უნდა დაკარგო, ჭკუა რომ მოგეცეს, ჭურჭელი ხომ გინდა?!”

ოტია იოსელიანი,, არ შეიძლება კაცს თავისუფლება გინდოდეს და თანაც ერთი გაძღომისთვის შეგეძლოს მისი დათმობა.”

ოტია იოსელიანი

ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური
ვაჟა-ფშაველას ფშაველი ვარ. ჩემი წინაპრები გაბიდაურები ყოფილან. გაბიდაურთა თემიდან გახლდათ ვაჟა-ფშაველას დედა გულქან...
30.07.22
148
0
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა...
30.07.22
182
0