იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში აიწიოს საარსებო მინიმუმი...

იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში აიწიოს საარსებო მინიმუმი...
გამონათქვამები
09:34, 18 ოქტომბერი 2021
295
0

იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში აიწიოს საარსებო მინიმუმი, 

საჭიროა ვიღაცეებმა ბოლო ბოლო დაწიოს გასიებული მაქსიმუმი!

ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური
ვაჟა-ფშაველას ფშაველი ვარ. ჩემი წინაპრები გაბიდაურები ყოფილან. გაბიდაურთა თემიდან გახლდათ ვაჟა-ფშაველას დედა გულქან...
30.07.22
148
0
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა...
30.07.22
182
0