შენს ადამიანობას განსაზღვრავს ორი რამ... - გამონათქვამები

შენს ადამიანობას განსაზღვრავს ორი რამ... - გამონათქვამები
გამონათქვამები
00:54, 15 დეკემბერი 2021
375
0

შენს ადამიანობას განსაზღვრავს ორი რამ... შენი მოთმინება, როცა არაფერი გაგაჩნია,და შენი ქცევა, როცა ყველაფერი გაქვს. ! ერთმანეთს გულში ჩავიკრავთ, ერთობა გასტეხს,ქვასაცა ერთმანეთს გულში ჩავიკრავთ, ერთობა გასტეხს,ქვასაცა
ლხინში ბევრს გაახსენდები, ჭირში ახსოვხარ,ცოტასა. გაივლის დრო და მიხვდები, ვინც იმსახურებს,ძმობასა. კაცი, მეგობრით...
27.01.23
587
0
ეს ქარიშხალი რა არის- სულში რომ ქარიშხლებია... ეს ქარიშხალი რა არის- სულში რომ ქარიშხლებია...
ეს ქარიშხალი რა არის- სულში რომ ქარიშხლებია... ეს მიწისძვრები რა არის- მკერდში რომ გულის ძვრებია... ან ეს ფიფქები რა...
27.01.23
83
0