ტაქტი – ეს არის ხელოვნება, აფიქრებინო სხვებს...

ტაქტი – ეს არის ხელოვნება, აფიქრებინო სხვებს...
გამონათქვამები
10:57, 08 თებერვალი 2021
570
0

“ტაქტი – ეს არის ხელოვნება, აფიქრებინო სხვებს, რომ მათ თქვენზე მეტი იციან” – ამბობდა რეიმონდ მორტიმერი

ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური
ვაჟა-ფშაველას ფშაველი ვარ. ჩემი წინაპრები გაბიდაურები ყოფილან. გაბიდაურთა თემიდან გახლდათ ვაჟა-ფშაველას დედა გულქან...
30.07.22
148
0
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა...
30.07.22
182
0