მარცხნიდან სხედან ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და გენერალი სპირიდონ

მარცხნიდან სხედან ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და გენერალი სპირიდონ
ლიტერატურა / მეამაყება რომ ქართველი ვარ
17:27, 31 იანვარი 2021
519
0
1922 წლის 12 მარტს ქა­ქუ­ცა ჩო­ლო­ყაშ­ვი­ლი და მი­სი რაზ­მე­ლე­ბი – მი­ხა ბა­ლი­აშ­ვი­ლი, ალექ­სან­დრე სულ­ხა­ნიშ­ვი­ლი, ვა­სო თა­მა­ზაშ­ვი­ლი, ელიზ­ბარ ვაჩ­ნა­ძე, რა­ფი­ელ ერის­თა­ვი, ალექ­სან­დრე ბა­დუ­რაშ­ვი­ლი და სხვე­ბი ტყე­ში გა­ვიდ­ნენ, რაც ბოლ­შე­ვი­კე­ბის­თვის ომის გა­მოცხ­ა­დე­ბას ნიშ­ნავ­და. ეს დღე უდი­დეს ქრის­ტი­ა­ნულ დღე­სას­წა­ულს, აღ­დგო­მას და­ემ­თხვა. რაზ­მე­ლებს სტუმ­რე­ბიც ჰყო­ლი­ათ, მათ შო­რის ხე­ვის­ბე­რი დი­მიტ­რი ჭინ­ჭა­რა­უ­ლი. მას ქა­ქუ­ცას­თვის მი­უ­მარ­თავს: "შე­ნა, ქა­ქუ­ცა, შე­ნა გხვდა წი­ლად შე­ნი წი­ნაპ­რე­ბის ნაბ­რძო­ლი საქ­მის გაგ­რძე­ლე­ბა შე­ნი სამ­შობ­ლოს სა­კე­თილ­დღე­ოდ. შენ უნ­და აღად­გი­ნო ალექ­სან­დრე ბა­ტო­ნიშ­ვი­ლის ნა­თე­ლი ბი­ლი­კე­ბი". ხე­ვის­ბერს შემ­დეგ რაზ­მე­ლე­ბის­თვის უთ­ქვამს: "თქვენ, რაზ­მე­ლე­ბო, ალ­ბათ გახ­სოვთ, რომ ალექ­სან­დრე ბა­ტო­ნიშ­ვილს შე­ფი­ცუ­ლე­ბი ჰყავ­და შე­მოკ­რე­ბი­ლი თა­ვის ირ­გვლივ, თქვენც უნ­და შე­ი­ფიც­ნოთ და გერ­ქვათ შე­ფი­ცულ­თა რაზ­მი, რო­მე­ლიც სა­მუ­და­მოდ დარ­ჩე­ბა. თქვენ შე­მოგ­ყუ­რებთ მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო. ეს პა­ტა­რა რაზ­მი უნ­და გა­და­აქ­ცი­ოთ ქარ­თულ ჯა­რად. თქვენ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ჩვე­ნი ლა­მა­ზი ქვეყ­ნის სი­დი­ა­დე. ჩვენ მედ­გრად უნ­და ვებ­რძო­ლოთ რუ­სეთს – ისაა ჩვე­ნი მთა­ვა­რი მტე­რი". ქა­ქუ­ცა ჩო­ლო­ყაშ­ვილ­მა რაზ­მე­ლებ­სა და სტუმ­რებს მი­მარ­თა: "დღეს ჩვე­ნი სამ­შობ­ლო გა­სა­ჭირ­ში­ა. რუ­სეთ­მა ხელ­მე­ო­რედ გა­მოგ­ვგლი­ჯა ჩვე­ნი ქვეყ­ნის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა. მრა­ვალ­ჯერ ყო­ფი­ლა აწი­ო­კე­ბუ­ლი ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა, მაგ­რამ ია­რა­ღი არ და­უყ­რი­ათ ჩვენს წი­ნაპ­რებს და არ და­მორ­ჩი­ლე­ბი­ან მტერს. მათ ბრძო­ლა უგ­რძე­ლე­ბი­ათ. დღეს ჩვენ გვხვდა წი­ლად, რომ პირ­ვე­ლებ­მა და­ვიწყ­ოთ ბრძო­ლა და მთელ ქვეყ­ნი­ე­რე­ბას ვაჩ­ვე­ნოთ, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს თა­ვი­სუფ­ლე­ბა სურს თა­ვის მი­წა-­წყალ­ზე და არ და­ე­მორ­ჩი­ლე­ბა არა­ვი­თარ მტერს. გა­უ­მარ­ჯოს ჩვე­ნი სამ­შობ­ლოს მო­მა­ვალს და ამ ჩვე­ნი პა­ტა­რა რაზ­მის მის­წრა­ფე­ბას". ასე შე­იქ­მნა შე­ფი­ცულ­თა რაზ­მი, 1922 წლის ივ­ნის­ში კი ქა­ქუ­ცას რაზმს პირ­ვე­ლი შე­ტა­კე­ბაც მო­უხ­და მტერ­თან სიღ­ნაღ­ში. რაზ­მის ერთ-ერ­თმა წევ­რმა, ახალ­გაზ­რდა პო­ეტ­მა მი­ხა ხე­ლაშ­ვილ­მა (ავ­ტო­რი ლექ­სი­სა "ლექ­სო ამოგ­თქომ ოხე­რო" – ავტ.) ქა­ქუ­ცასა და შე­ფი­ცუ­ლებს ლექ­სი მი­უძღ­ვნა: ქა­ქუ­ცა ჩო­ლო­ყაშ­ვი­ლი მოჰ­ქრო­ლავს რო­გორც ქა­რი­ა, თან ახ­ლავს ქარ­თველთ შვი­ლე­ბი, თი­თო ლო­მი­სა და­რი­ა. ფოტო: აჯანყების მონაწილეები. სხედან ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და გენერალი სპირიდონ ჭავჭავაძე. დგანან (მარცხნიდან): ლელო ჩიქოვანი, ელიზბარ ვაჩნაძე, რაფიელ ერისთავი და ალექსანდრე სულხანიშვილი. 1924 წლის სექტემბერი.
მე მიყვარს თოვა /ნიკო გომელაური/ მე მიყვარს თოვა /ნიკო გომელაური/
მე მიყვარს თოვა სიცელქე ამ ცის მეც ვემსგავსები თავგასულ ყმაწვილს მიყვარს ზამთარში სიძუნწე ფერთა მიმოფანტული ველებზე...
05.12.22
41
0
დრდა- იოსებ ნონეშვილი დრდა- იოსებ ნონეშვილი
“დედა” დედავ – სიცოცხლის დიდო საწყისო, დედავ – ცხოვრების ბურჯო მაგარო, ეს გული შენი გულით ხალისობს, შენი თვალებით...
05.12.22
29
0