ილია ჭავჭავაძე - ოთარაანთ ქვრივი ფილმი

ილია ჭავჭავაძე - ოთარაანთ ქვრივი ფილმი
ლიტერატურა
21:50, 30 ივლისი 2022
71
0
ილია ჭავჭავაძე - ოთარაანთ ქვრივი ფილმი
ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური
ვაჟა-ფშაველას ფშაველი ვარ. ჩემი წინაპრები გაბიდაურები ყოფილან. გაბიდაურთა თემიდან გახლდათ ვაჟა-ფშაველას დედა გულქან...
30.07.22
96
0
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა...
30.07.22
101
0