ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური

ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური
ლიტერატურა
22:18, 30 ივლისი 2022
96
0
ვაჟა-ფშაველას

ფშაველი ვარ. ჩემი წინაპრები გაბიდაურები
ყოფილან. გაბიდაურთა თემიდან გახლდათ
ვაჟა-ფშაველას დედა გულქან ფხიკლეშვილი

ფშაველი რომ ვარ,
ღვთის მადლია,
რაღა თქმა უნდა,
იქ ქვაც საუბრობს,
მისტიური
ხდება ყოველი...
მიწა მეძახის,
ფუძე მიხმობს
გაბიდაურთა,
ძმად მეგულება
ყველა თუში,
ყველა ფხოველი...

ერს უწინამძღვრა
ხევისბერმა
ფშავში შობილმა,
პოეტის სიტყვა
ღვთის სიტყვაა,
სიტყვა მზეგრძელი...
ვაჟა მთა იყო,
მთასთან ჯიბრი
სად გაგონილა?!
ისიც საქმეა -
ფშაველობა
თუკი შევძელი...

დათო ახლოური
ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური
ვაჟა-ფშაველას ფშაველი ვარ. ჩემი წინაპრები გაბიდაურები ყოფილან. გაბიდაურთა თემიდან გახლდათ ვაჟა-ფშაველას დედა გულქან...
30.07.22
97
0
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა...
30.07.22
102
0