ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური

ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური
ლიტერატურა
22:18, 30 ივლისი 2022
385
0
ვაჟა-ფშაველას

ფშაველი ვარ. ჩემი წინაპრები გაბიდაურები
ყოფილან. გაბიდაურთა თემიდან გახლდათ
ვაჟა-ფშაველას დედა გულქან ფხიკლეშვილი

ფშაველი რომ ვარ,
ღვთის მადლია,
რაღა თქმა უნდა,
იქ ქვაც საუბრობს,
მისტიური
ხდება ყოველი...
მიწა მეძახის,
ფუძე მიხმობს
გაბიდაურთა,
ძმად მეგულება
ყველა თუში,
ყველა ფხოველი...

ერს უწინამძღვრა
ხევისბერმა
ფშავში შობილმა,
პოეტის სიტყვა
ღვთის სიტყვაა,
სიტყვა მზეგრძელი...
ვაჟა მთა იყო,
მთასთან ჯიბრი
სად გაგონილა?!
ისიც საქმეა -
ფშაველობა
თუკი შევძელი...

დათო ახლოური
- რა არის სამშობლო? - ვაჩერებ ქუჩაში გამვლელს. - რა არის სამშობლო? - ვაჩერებ ქუჩაში გამვლელს.
- რა არის სამშობლო? - ვაჩერებ ქუჩაში გამვლელს. - მე მეკითხებით? - მეუბნება განცვიფრებული გამვლელი. - დიახ, თქვენ, იქნებ...
19.09.22
96
0
შესაძლოა ეს ჩვენი უნაყოფო თაობის სენიც იყოს, ხანუმ, ჩვენ სამშობლოში უცხოელები ვგონივართ შესაძლოა ეს ჩვენი უნაყოფო თაობის სენიც იყოს, ხანუმ, ჩვენ სამშობლოში უცხოელები ვგონივართ
"შესაძლოა ეს ჩვენი უნაყოფო თაობის სენიც იყოს, ხანუმ, ჩვენ სამშობლოში უცხოელები ვგონივართ, უცხოეთში ემიგრანტები. მე...
19.09.22
95
0