ყივჩაღეთ იყო....
ყივჩაღეთ იყო....
ყივჩაღეთ იყო.... ქალი მოვიტაცე. ცხენზე შემოვიგდე, დედალი ავაზა. ტანი დაყურსული გავშხვართე უნაგირზე, თეთრი თეძოების ვიხილე გახელება. ხტოდნენ ატეხილი, ავხორცი მუხლები. და თვითონ ნადირი გავხდი, მე ნადირი. კოცნა-კბენა იყო, ალერსი-დანა, მუცელი გაზნექილი პირით გადავღადრე, და მარჯვენა ნაპირიდან, ქალი...
ლიტერატურა
08.07.22
56
0
შენ საქართველოს დედოფლობა დაგშვენდებოდა…
შენ საქართველოს დედოფლობა დაგშვენდებოდა…
შენ საქართველოს დედოფლობა დაგშვენდებოდა… დაგშვენდებოდა და რარიგად დაგშვენდებოდა, შენს ერთ სიტყვაზე ქალაქები აშენდებოდა და დაიწყებდა უდაბნოში შრიალს წალკოტი. ერთი შეხედვით ვაკაცების გულებს დაჰკოდდი და მზის თინათინს დაჩრდილავდი თვალთა ციალით. დალოცდი ლაშქარს და იმ ღვთიურ ლოცვის გამგონეს არ ექნებოდათ...
ლიტერატურა
08.07.22
51
0
ხმალი გალესე, ძმობილო, მტერი გადმოდგა მთაზედა...
ხმალი გალესე, ძმობილო, მტერი გადმოდგა მთაზედა...
ხმალი გალესე, ძმობილო, მტერი გადმოდგა მთაზედა, აგვიოხრებენ ქვეყანას, დაგვეცემიან თავზედა, გალესე, ისე გალესე, პირს იკიდებდეს თმაზედა; მადლია, კიდევ ეღირსოს გორდას მტრის სისხლი ფხაზედა! აგერ მოდიან წყეულნი მწყობრად, უშიშრად გზაზედა. საცაა, თოფი იჭექებს, კვამლი შაჯდება კვამლზედა… აგვიოხრებენ...
ლიტერატურა / მეამაყება რომ ქართველი ვარ
08.07.22
52
0
რატომ არ გამოდიან ადამიანები ფრინველებივით მზის ამოსვლისთანავე და სიხარულს არ გამოხატავენ?
რატომ არ გამოდიან ადამიანები ფრინველებივით მზის ამოსვლისთანავე და სიხარულს არ გამოხატავენ?
"რატომ არ გამოდიან ადამიანები ფრინველებივით მზის ამოსვლისთანავე და სიხარულს არ გამოხატავენ? რა, ფრინველებს გამზადებული ხორბლის გორები ელოდებათ? მაშ, რა ახარებთ, ცას რომ მიწისკენ ეხევწებიან და მიწას ცისკენ ეზიდებიან." ბესიკ ხარანაული...
ლიტერატურა
08.07.22
68
0
დროც ადამიანივითაა, სანამ არ დაკარგავ მის ნამდვილ ფასს ვერ გაიგებ...
დროც ადამიანივითაა, სანამ არ დაკარგავ მის ნამდვილ ფასს ვერ გაიგებ...
"დროც ადამიანივითაა, სანამ არ დაკარგავ მის ნამდვილ ფასს ვერ გაიგებ... ხშირად უკეთესს მოელი, მერე, დრო რომ გადის, ხვდები, ეს უკეთესი უკვე იყო, შენ კი უბრალოდ ვერ შენიშნე, ვერ შეაფასე... რაც დრო გადის მით უფრო ძვირფასი და სანატრელი ხდება შორეული წარსული...'' გოდერძი ჩოხელი...
ლიტერატურა / გამონათქვამები
08.07.22
80
0
ერთხელ მოხუცი კაცი და მისი პატარა შვილი გზაზე მიდიოდნენ...
ერთხელ მოხუცი კაცი და მისი პატარა შვილი გზაზე მიდიოდნენ...
"ერთხელ მოხუცი კაცი და მისი პატარა შვილი გზაზე მიდიოდნენ. კაცი ვირზე იჯდა, ხოლო მისი პატარა ბიჭი კი ვირს წინ მიუძღვოდა. მათ წინ გამვლელი შემოხვდათ. — ეს ამხელა კაცი უსირცხვილოდ ვირზე ზის, ხოლო პატარა ბავშვი კი ფეხით მოდის. თავისთვის ჩაილაპარაკა გამვლელმა მაშინ მოხუცი ჩამოქვეითდა და ვირზე...
ლიტერატურა / ეს საინტერესოა
08.07.22
66
0
არა! მე მართლა მიყვარხარ!
არა! მე მართლა მიყვარხარ!
არა! მე მართლა მიყვარხარ! სტატუსები...
ლიტერატურა / ტესტები
07.07.22
42
0