სოფელი სამსოკოთა

სოფელი სამსოკოთა

Authors: მაცაბერიძე, ბონდო

Subjects: ზღაპარი;


სპილენძის თუნგის ზღაპარი

სპილენძის თუნგის ზღაპარი

Authors: მაცაბერიძე, ბონდო

Subjects: ზღაპარი;


ზადო და ბადო

ზადო და ბადო

Authors: მაცაბერიძე, ბონდო

Subjects: ზღაპარი;


ძილის წინ საკითხავი ზღაპრები

ძილის წინ საკითხავი ზღაპრები

Authors: მაცაბერიძე, ბონდო

Subjects: ზღაპარი;


ქაღალდის გემი

ქაღალდის გემი

Authors: ჯემალ, ქირია

Subjects: ქართული ლიტერატურა;


პოსტმოდერნისტული ტენდენციები მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ პროზაში

პოსტმოდერნისტული ტენდენციები მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ პროზაში

Authors: მირცხულავა, ლელა

Subjects: ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა;


ტერენტი გრანელი - სისხლიდან ცრემლი

ტერენტი გრანელი - სისხლიდან ცრემლი

Authors: ადამია, რეზო ემელიანე

Subjects: გრანელი, ტერენტი


tteranti graneli sisxlidan cremlshi eleqtronuli wignebi eleqtronuli biblioteka elektronuli Digital Library


მისი უდიდებულესობა ქართული ღვინო

მისი უდიდებულესობა ქართული ღვინო

Authors: სიბოშვილი, იოსებ

Subjects: მოთხრობები;


misi udidebulesoba qartuli gvino elektronuli wignebi eleqtronuli biblioteka digital library


ნოტი სიყვარულისა

ნოტი სიყვარულისა

Authors: გელაშვილი, გივი

Subjects: ლექსები;

noti siyvarulisa elektronuli wignebi eleqtronuli biblioteka digital library


შავი სათვალე ეკეთა

შავი სათვალე ეკეთა

Authors: ფოცხვერია, ჯემალ

Subjects: ქართველი ჩეკისტები;

shavi satvale eketa elektronuli wignebi eleqtronuli biblioteka digital library