წილკანი - მცხეთა-მთიანეთის მხარის სოფლები

სოფელი მცხეთის მუნიციპალიტეტში, თემის ცენტრი (სოფელი ერედა.) მდებარეობს მუხრანის ვაკეზე, მდინარე ნარეკვავის მარცხენა მხარეს. მცხეთიდან 10 კმ. სოფელში არის საჯარო სკოლა


ძალისი - მცხეთა-მთიანეთის მხარის სოფლები

ძალისი — სოფელი აღმოსავლეთ საქართველოში, მცხეთა-მთიანეთის მხარის მცხეთის მუნიციპალიტეტში. მდებარეობს მუხრან-საგურამოს ვაკეზე, მდინარე ნარეკვავის (არაგვის მარჯვენა შენაკადი) ნაპირებზე, ზღვის დონიდან 590 მ სიმაღლეზე. ქალაქ მცხეთიდან დაშორებულია 18 კილომეტრით. 2002 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობდა 2309 ადამიანი.
ანტიკურ და ადრინდელ ფეოდალურ ხანაში სოფლის ტერიტორიაზე არსებობდა ქალაქი ძალისი.


ძალანთხევი - მცხეთა-მთიანეთის მხარის სოფლები

ძალანთხევი — სოფელი აღმოსავლეთ საქართველოში, მცხეთა-მთიანეთის მხარის მცხეთის მუნიციპალიტეტში. მდებარეობს თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ კალთაზე, ზღვის დონიდან 920 მ სიმაღლეზე. ქალაქ მცხეთიდან დაშორებულია 35 კილომეტრით. 2002 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობდა 11 ადამიანი.


მყინვარის ენა (საქართველოს მყინვარები)

მყინვარის ენა (ინგლ. Ice tongue) — მყინვარის ნაწილი, რომელიც თოვლის საზღვრის ქვემოთ ძევს. წარმოადგენს ხეობის მიმართ ქვევით ჩამოწოლილ ბევრად თუ ცოტად მყინვარულ ნაკადს.
მყინვარისთვის, მ.შ. მისი „ენისთვის“ დამახასიათებელია პულსაციური მოქმედება. ამის მაგალითია მყინვარ ტვიბერის ენა, რომელიც ინტენსიურად იხევს უკან, რასაც მოყვა მყინვარის დაშლა.


წანერი (საქართველოს მყინვარები)

წანერი — ხეობის ტიპის მყინვარი სვანეთის კავკასიონის სამხრეთ კალთაზე, მდინარე მულხრის (ენგურის მარჯვენა შენაკადი) სათავეში. შედგება ორი განშტოებისაგან. სიგრძე 10.7 კმ, ფართობი 28,9 კმ². შედგება ორი ტოტისაგან. საზრდოობს მწვერვალების: ტიხტენგენის, ლალვერის, თეთნულდისა და გისტოლის კალთებზე ჩამონადენი მყინვარებით. მყინვარის ენები ერთდება ზღვის დონიდან 2750 მ სიმაღლეზე და ქმნის დასავლეთ ექსპოზიციის მქონე მყინვარის ერთიან ენას, რომელიც ზღვის დონიდან 2450 მ-მდე ეშვება. მყინვარიდან გამოედინება მდინარე, რომელიც ერთვის მულხრას.


ძინალი (საქართველოს მყინვარები)

ძინალი — ხეობის ტიპის მყინვარი სვანეთის კავკასიონის სამხრეთ კალთაზე, მდინარე ენგურის აუზში. წარმოადგენს ტვიბერის მყინვარის მარცხენა შენაკადს. სიგრძე 4.3 კმ, ფართობი 4.7 კმ². საზრდოობს მწვერვალ კულაკთაუს კალთებიდან ჩამონადენი მყინვარებით. ძინალის ფირნში (ზღვის დონიდან 3150 მ) თოვლის ზედაპირზე არის წითელი წყალმცენარეები. მისასვლელი გზაა სოფელ ჟაბეშიდან.


ჭანჭახი (საქართველოს მყინვარები)

ჭანჭახი — ხეობის ტიპის მყინვარი რაჭის კავკასიონის მთავარ ქედზე, მწვერვალ ჭანჭახის სამხრეთ კალთაზე. სიგრძე 2.0 კმ, ფართობი 2.0 კმ². მყინვარის ენა ოთხი ნაკადისაგან შედგება და მთავრდება 3000 მ სიმაღლეზე. ფირნის ხაზის სიმაღლე 3450 მ. მყინვარიდან გამოედინება მდინარე ჭანჭახი.


ჭაუხი (საქართველოს მყინვარები)

ჭაუხი — კარული ტიპის მყინვარი აღმოსავლეთ კავკასიონზე, ჭაუხის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, მდინარე ჯუთისწლის (თერგის მარჯვენა შენაკადი) სათავეში. სიგრძე 1,3 კმ, ფართობი 0,5 კმ². იკვებება მწვერვალ ჭაუხის კალთებიდან ჩამონადენი მყინვარული ნაკადებით. მყინვარიდან გამოედინება მდინარე ჭაუხისწყალი.


ცალმაგი (ცალგმილი) (საქართველოს მყინვარები)

ცალმაგი (ცალგმილი) — ხეობის ტიპის მყინვარი ცალგმილის ქედის აღმოსავლეთ კალთაზე, მდინარე დოლრის (ენგურის მარჯვენა შენაკადი) აუზში. სიგრძე 2,5 კმ, ფართობი 2,8 კმ. საზრდოობს მწვერვალ ცალგმილის კალთებიდან ჩამონადენი მყინვარული ნაკადებით. ცალმაგიდან გამოედინება მდინარე ქვიში.


ხალდე (საქართველოს მყინვარები)

ხალდე — ხეობის ტიპის მყინვარი სვანეთის კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ კალთაზე, მდინარე ხალდეჭალის (ენგურის მარჯვენა შენაკადი) სათავეში. სიგრძე 7,4 კმ, ფართობი 11,6 კმ². საზრდოობს მწვერვალების შხარის, ჯანღისა და ლაქუცა-ლაარტყალის კალთებიდან ჩამონადენი მყინვარული ნაკადებით.