დავით II - Davit II

დავით II - Davit II


არჩილ II - Archil II

არჩილ II - Archil II


კონსტანტინე I (კახეთის მეფე) - Konstantine I (kaxetis mefe)

კონსტანტინე I - Konstantine I


დავით I - Davit I

დავით I - Davit I


ალექსანდრე II - Aleqsandre II

ალექსანდრე II - Aleqsandre II (დ. 1527 — გ. 1605)


ლევანი (კახეთის მეფე)- Levani (kaxetis mefe)

ლევანი - Levani


გიორგი II - Giorgi II

გიორგი II -

Giorgi II


გიორგი II, ავგიორგი, კახეთის მეფე 1511-1513, ალექსანდრე I-ის ძე. სამეფო ტახტის მისაკუთრების მიზნით 1511 მოკლა მამა, შეიპყრო უმცროსი ძმა დიმიტრი, დასთხარა თვალები და კახეთიდან გააძევა, რის გამო მას ავგიორგი შეარქვეს. გიორგი II გამუდმებით არბევდა და აოხრებდა ქართლს. ერთ-ერთი ასეთი ლაშქრობის დროს ბაგრატ მუხრანბატონმა შეიპყრო და მუხრანის ციხეში გამოკეტა, სადაც მალე გარდაიცვალა.


ალექსანდრე I - Aleqsandre I

ალექსანდრე I -

Aleqsandre I (დაახლ. 1454-1456 ― გ. 1511)


გიორგი XII - Giorgi XII

გიორგი XII -

Giorgi XII (10. X. 1746 - 28. XII. 1800)


ერეკლე II - Erekle II

ერეკლე II - Erekle II