ლაშა-გიორგის დროინდელი მემატიანე - Lasha-Giorgi Droindeli Mematiane

ცხოვრება დემეტრე მეფისა - Demetre mefis cxvoreba


ეზოსმოძღუარი ბასილი - Ezosmodzguari Basil

ცხოვრება მეფეთ - მეფისა თამარისი


ბაქარი - Baqari

ბაქარი - Baqari


იესე - Iese

იესე - Iese


ქაიხოსრო - Qaikhasro

ქაიხოსრო - Qaikhasro


ახტანგ VI - Vakhtang VI

ვახტანგ VI - Vakhtang VI


ვახტანგ V - Vakhtang V

ვახტანგ V - Vakhtang V


თეიმურაზ I (კახეთის მეფე) - Teimuraz I (kaxetis mefe)

თეიმურაზ I - Teimuraz I


სიმონ II -Simon II

სიმონ II -Simon II


ბაგრატ VII - Bagrat VII

ბაგრატ VII - Bagrat VII