გიორგი X - Giorgi X

გიორგი X -Giorgi X


დავით XI - Davit XI

დავით XI - Davit XI


თეიმურაზ II – Teimuraz II

თეიმურაზ II – Teimuraz II(1700 – 1762)


მეფე ვახტანგ VI – King Vakhtang VI

მეფე ვახტანგ VI – King Vakhtang VI


ერეკლე I (ნაზარალი–ხანი) – Erekle I (Nazar Alī Khān)

ერეკლე I (ნაზარალი–ხანი) – Erekle I (Nazar Alī Khān)


გიორგი XI (1676-1688, 1703-1709) - Giorgi XI

გიორგი XI (1676-1688, 1703-1709) - Giorgi XI


როსტომ ხანი – Rustam Khan

როსტომ ხანი – Rustam Khan (1633-1658)


ლუარსაბ II – Luarsab II

ლუარსაბ II – Luarsab II (1606 -1615)


სიმონ I (ბაგრატიონი) – Simon I

სიმონ I (ბაგრატიონი) – Simon I(1537 – 1611)


ლუარსაბ I - Luarsab I

ლუარსაბ I - Luarsab I