გიორგი IX - Giorgi IX

გიორგი IX - Giorgi IX


დავით X - Davit X

დავით X - Davit X


ქართლის მეფეები – Kings of Kartli

კონსტანტინე II - Konstantin II


გიორგი VIII – Giorgi VIII

გიორგი VIII – Giorgi VIII (1446-1466)


ვახტანგ IV – Vakhtang IV

ვახტანგ IV – Vakhtang IV (1443-1446)


ალექსანდრე I დიდი – Aleksander I

ალექსანდრე I დიდი – Aleksander I (1412-1443)


კონსტანტინე I – Konstantin I

კონსტანტინე I – Konstantin I (1407-1411)


გიორგი VII – Giorgi VII

გიორგი VII – Giorgi VII (1393-1407)


ბაგრატ V – Bagrat V

ბაგრატ V – Bagrat V (1360-1393)


დავით IX – David IX

დავით IX – David IX (1346-1360)