ივლიტა გოლეთიანი - ასწიეთ ეს ცა !


რად მახსენდება ჭინკების ცეკვა,
ძილის წინ ჩემთვის ზღაპრად რომ უთქვამთ?!
ბინდდება...ჰოდა, ასწიეთ ეს ცა!
ასწიეთ ეს ცა! მე ძლივსღა ვსუნთქავ !


ივლიტა გოლეთიანი - ლეჩხუმს

აქ, იშვი თითქოს არ გახსოვს როდის?!
იყავ, იქნები უხსოვარ დრომდის!
აქ არ არსებობს ზღვარი და კიდე!
ისე ახლოა ცას მისდგამ კიბეს !


ღვინობისთვის დილა

გათენდა დილა ოქროცურვილი !
დიდია ისე სინთქვის სურვილი
ღრმად!..

ika goletiani gvinobistvis dila poezia


დრო დადგა ძილის

რად გინდა წერო,
თუკი ის წერო ნისკარტზე ბავშვით
გაფრინდა სხვაგან ?

ika goeltiani dro dadga dzilis


დრო დადგა ძილის

რად გინდა წერო,
თუკი ის წერო ნისკარტზე ბავშვით
გაფრინდა სხვაგან?!


წრე უსაშველო

მე შემიძლია ვიყო ყოველგან
და შენთან ვიყო ამასთანავე,
დამსხვრეულია აქ "ესე იგი"
და ყველა ჯურის "მაშასადამე".

ika goletiani wre usashvelo poezia leqsebi


მიტიოს მინდა მიჯნამ ყოველმა

მიტიოს მინდა მიჯნამ ყოველმა,
ჰაერით სავსე მინდა ფილტვები!
ყოველი დილის მზის მინდა კოცნა
ყოველ საღამოს დანაპირები.

mitios minda mijnam yovelma irakli goletiani axalgazrda mwerlebi


გაილია იანვარი

გაილია იანვარი,
სწუხს სიშიშვლე ვერხვების,
სულის ნაბევრიარალის
უსათუთეს შეხებით
მიმოდიან მიმოსების

gailia ianvari ika goletiani axalgazrda mwerlebi poezia


გრიგალებს ვებრძვი

დაბადებიდან გრიგალებს ვებრძვი!
ჰო,ყველაფერი იმის ბრალია
რომ სიყვარული დედაა ჩემი
და უკვდავება- ჩემი ნათლია.

grigals vebrdzvi ika goletiani axalgazrda mwerlebi


კაკუნი დედამიწას

სალამი ყველას!თქვენ გამარჯობა !
ისმის ჩემი ხმა?ვაშა ზეიმებს!
უნდა ვთქვა ბევრმა რამემ მაჯობა,
ბევრი რამ ჯერაც ჩემზე ხელმწიფებს!

kakuni dedamiwas poezia leqsebi literatura