ქართული კინოს სამი ვარსკვლავი ერთ ფოტოზ

ქართული კინოს სამი ვარსკვლავი ერთ ფოტოზ
მეამაყება რომ ქართველი ვარ
11:03, 29 ივლისი 2022
48
0
ქართული კინოს სამი ვარსკვლავი ერთ ფოტოზე - ბელა მირიანაშვილი, აკაკი კვანტალიანი და დუდუხანა წეროძე "უდიპლომო სასიძოს" გადაღებისას.

რე­ჟი­სორ ლე­ვან ხო­ტი­ვა­რის ფილ­მის - "უდიპ­ლო­მო სა­სი­ძო" სცე­ნა­რი თავ­და­პირ­ვე­ლად ასე იყო ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი: ქვრივ ვარ­დენს მე­ზობ­ლის ქვრი­ვი ქალი - კე­სა­რია უყ­ვარ­და და მისი ცო­ლად შერ­თვა სურ­და. სწო­რედ ამის გამო უშ­ლი­და ქა­ლიშ­ვილს მე­ზობ­ლის ბი­ჭის სიყ­ვა­რულს. რო­გორც იმ დროს ხდე­ბო­და, ფილ­მის გა­და­ღე­ბულ კად­რებს სპე­ცი­ა­ლუ­რი კო­მი­სია იხი­ლავ­და. მათი მხრი­დან ფილ­მის ჩვე­ნე­ბას პრო­ტეს­ტი მოჰ­ყვა: რას ჰქვია, საბ­ჭო­თა მო­ქა­ლა­ქეს მე­ზო­ბე­ლი უყ­ვარ­დე­სო?!. ფილ­მი­დან არა­ერ­თი კად­რი ამოჭ­რეს და იმის ნა­ხე­ვა­რი და­ტო­ვეს, რაც გა­და­ღე­ბუ­ლი იყო. შე­სა­ბა­მი­სად, რე­ჟი­სორს ფილ­მის გა­და­კე­თე­ბა მო­უხ­და.
ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური ვაჟა-ფშაველას / დათო ახლოური
ვაჟა-ფშაველას ფშაველი ვარ. ჩემი წინაპრები გაბიდაურები ყოფილან. გაბიდაურთა თემიდან გახლდათ ვაჟა-ფშაველას დედა გულქან...
30.07.22
96
0
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა
ნეტავ გავუძლო სიცოცხლეს, ბედმა რამდენი მაწვალა...
30.07.22
102
0