რას ინატრებდით?

* * *


უცხო ხილი

* * *


სინათლის ბავშვი

* * *


ერთი ცხოვრების ქრონიკა

ადამიანი თუ საბუთი....


ყვავილოვანი ხე

* * *


ასტარტეს მსახური

* * *


ჯვარცმულის თვალსაწიერი

* * *


ყალბი ბრილიანტი

* * *


სიზმრის დამწვრობა

რას მალავს უღრანი ტყე


მოხეტიალე სული

“სამყაროსა და სულის სიცოცხლე გრძელდება მხოლოდ იმ წინააღმდეგობის წყალობით, რასაც ძნელად საცნაური საგნები გვიწევენ. საკმარისია, ყველაფერი შევიცნოთ, რომ ყოველივე გაქრეს, განქარდეს. ცნობირების მიერ კიდით - კიდემდე განწონილი სამყაროს არსებობა იმდენადვე იქნება შესაძლებელი, რამდენადაც მხილებული გაიძვერობა ან გაქნილი თალთმაქცის ოინი, რომლის საიდუმლო აღარავისთვის წარმოადგენს საიდუმლოებას“

პოლ ვალერი