ხახუტაშვილი – ხახუტაიშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

xaxutashvili xaxutaishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ხახუტა.
„ზაქარია ხახუტაშვილი მოიხსენიება 1817 წლის გათავისუფლების წიგნში, რომელიც გოგია ბეგიაშვილს მიუცია პეტრე წიფლაშვილისთვის“.
ამავე ძირისაა გვარი ხახუტაიშვილი.
ხახუტაშვილები ტბისში მოიხსენიებიან 1721 წლიდან.


შავბერუაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

shavberuashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა მეტსახელი შავბერუა.

ასევე, გვხვდება მსგავსად ნაწარმოები მეტსახელები: შავდათუა, შავდემეტრე, შავზაქარა, შავტუხა, შავმატია, შავდარჩუა და ასე შემდეგ.

1721 წელს საკარისის დოკუმენტებში მოიხსენიება ვახუშტი შავბერუაშვილი.


ბაბაჯანაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

babajanashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა მამაკაცის საკუთარი სახელი ბაბაჯანა.

1545 წელს ბაბაჯანა მოხსენიებულია სანასარას მიერ ვეტიკაძისთვის მიცემულ მამულის ნასყიდობის წიგნში.

1546 წელს არდისუბნელი ბაბაჯანა როსტომ მამაგულაშვილისთვის კახაბერის მიერ მიცემული ნასყიდობის წიგნის მოწმეა.ჭაბუკაშვილი – ჭაბუკაძე – ჭაბუკიანი - ( ქართული გვარ – სახელები )

chabukashvili chabukadze chabukiani gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა ახალგაზრდა ვაჟის მნიშვნელობის მქონე სიტყვა ჭაბუკი, რომელიც შემდგომში საკუთარ სახელად იქცა. ამან დაუდო სათავე გვარს – ჭაბუკაშვილი.

1568 წლის ყმისა და მამულის წყალობის წიგნში, რომელიც სოლომონ მეფეს ანდერმან და სხვა ჩოლოყაშვილებისთვის მიუცია, მოხსენიებულია ჭაბუკა ჩხენკელი.


ცუცუნაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

cucunashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ცუცუნი.
ცუცუნაშვილი გიორგი მოიხსენიება 1738 წელს თავდახსნილობის წიგნში მოწმედ, რომელიც მებატონე ზაზა სოლოღაშვილმა მისცა ბადღუა და ბერელა ზურაბიშვილებს.

საქართველოში 175 ცუცუნაშვილი ცხოვრობს: კასპში – 88, თბილისში – 60, თელავში – 19. არიან სხვაგანაც.


ბერუჩაშვილი – ბერუჩევი – ( ქართული გვარ – სახელები )

beruchashvili beruchevi gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ბერუა. ამ საკუთარი სახელიდან ბევრი ქართული გვარ-სახელია ნაწარმოები.

ამავე ფუძით ნაწარმოები გვარებია ბერუაშვილი და ბერუკაშვილი.
1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატის ხელმოწერის შემდეგ, ბევრი ქართული გვარის დაბოლოება შეიცვალა, ანუ „შვილისა“ და „ძეს“ ადგილი „ოვმა“ და „იევმა“ დაიკავა.


ლარაძე – ( ქართული გვარ – სახელები )

laradze gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი

გვარის ფუძეა სიტყვა ლარი, რომელიც ქართულში სხვადასხვა მნიშვნელობით გვხვდება.

„ლარაძე – ციციშვილთა აზნაურიშვილი. შაჰნავაზმა იმერეთში გადახვეწილ ციცი ციციშვილს დაბრუნების პირობა მისცა“.სიმონიშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი სიმონი, რომელიც ებრაული წარმოშობისაა და შემსმენელს, გამგონს ნიშნავს. ეს სახელი ორ ქართველ მეფესაც ერქვა. ძველი ფორმაა სვიმონ, კნინობითი კი – სიკო, სოსო, სიმონიკა.
ამ სახელიდან წარმოქმნილია რამდენიმე გვარი: სიმონიძე და სიმონია.


გოგიჩაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

gogichashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი გოგიჩა.
1843 წელს დიდ თონეთში მოიხსენიება ბერუა გოგიჩაშვილი.

საქართველოში 1 612 გოგიჩაშვილი ცხოვრობს: ქარელში – 467, თბილისში – 361, გორში – 270.


დარსაველიძე ( ქართული გვარ – სახელები )

darsavelidze gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი დარსა, რომელიც ძირითადად ქალებს ერქვათ.
1871 წლის აღწერით, სოფელ ბორბალოში მოიხსენიებიან სოლომონ და იორდან დარსაველიძეები.

საქართველოში 888 დარსაველიძე ცხოვრობს: თბილისში – 258, სამტრედიაში – 219, ქუთაისში – 178. არიან სხვაგანაც.