ავგაროზიშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

avgarozishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
ავგაროზიშვილს წინ უსწრებდა გვარი ავგაროზისძე. 1400 წელს, თემურ-ბეგის ლაშქრობასთან დაკავშირებით, გრიგოლ შანდაძე-ავგაროზიშვილი წერს: „მას ჟამსა შინა დამიცვა ღმერთმა ხელთაგან მათთა და შემდგომ მცირედისა ჟამისაი, დავრჩი ობოლი ხუთთა ძმათაგან და ვტიროდი თავსა ჩემსა მე, გრიგოლ შანდაძე-ავგაროზიშვილი... და დავხსენ წიგნი, პარაკლიტონი, სამოციქულო, ავგაროზი...


დომელაშვილი – დომელიშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

domelashvili domelishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი დომელა. დიდ ენაგეთში მემამულე ივანე საგინოვის (საგინაშვილის) გლეხად, 1823 წლის აღწერით, მოიხსენიება სოსია დომელაშვილი, რომელიც თელავის მაზრიდან გადასულა ძმასთან ნინიასთან და დედასთან – ბარბარესთან ერთად. ამავე ძირისაა გვარი დომელიშვილი.


კაკაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

kakashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი კაკა. კაკა გერმანოზიშვილი მოიხსენიება 1797 წელს, ბატონიშვილ ალმასხანის წერილში, რომელიც მას დედოფალ დარეჯანის სახელზე გაუგზავნია. 1721 წელს ქვემო ანტრაფში მოიხსენიება კაკაშვილი ბერუა.


ბერინაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

berinashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ბერი. ნაზარალიხანმა გაუთარხნა იასე შიოშბეგიშვილს კლდეისელი ექვსი კომლი, მათ შორის – ბერინაშვილი.
თეიმურაზ ბერინაშვილი ოჯახთან ერთად მოიხსენიება 1823 წელს, ვაშლოვანში.


არუთინაშვილი–არუთინოვი ( ქართული გვარ – სახელები )

arutinashvili arutinovi gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი არუთინა, რომელიც ნასესხებია თურქულიდან და ნიშნავს ქნარის დამკვრელს.
სახელ არუთინას ქართული სინონიმია არუფინა, ართენა.
ვახტანგ ბატონიშვილის თქმით, აღნიშნულია არხუდანა ბარხუდარაშვილი ვალის თაობაზე, სადაც წერია, რომ არუთინა მისი მოწმე იყო.ჟამიერაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

gvarishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ჟამიერა.
დიდ ენაგეთში ალექსი ჟამიერაშვილს 1874 წელს შვილი – მიხეილი მოუნათლავს. ნათლია ყოფილა თანასოფლელი გიორგი ბარათოვი.

საქართველოში 124 ჟამიერაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 75, თელავში – 31, ფოთში – 5. არიან სხვაგანაც.


აკოფაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

akofashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი აკოფა, რომელიც შემდგომში გასომხებულა. მოგვიანებით კი, სომეხი ტერტერები ქართველებს გრიგორიანულ სარწმუნოებაზე აქცევდნენ და გვარიც აქედან გავრცელებულა.


ასრათაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

asratashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ასრათა, რომელიც არაბული წარმოშობისაა და „ნატვრას“ ნიშნავს. ნაცვალი ასრათა 1705 წელს კათალიკოს დომენტი მეორის სათარხნოს წიგნშია მოხსენიებული. ასრათა მოიხსენიება ამირინდო ამილახვრის მიერ 1744 წელს, თავისი ქალიშვილის – თამარისთვის მზითვად მიცემული ყმების წიგნში.კილიასანიძე – კილასონია ( ქართული გვარ – სახელები )

gvarishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი კილასანი, რომელიც ორი ფუძისგან შედგება: კილა+სანი. 1858 წლის აღწერაში, ბორბალოში, სპირიდონ კილიასანიძე მოიხსენიება.
ამავე ძირისაა გვარები: კილასონია, კილასონიძე, კილოსანიძე.

საქართველოში 55 კილიასანიძე ცხოვრობს. 23 – კილასონიძე. 22 – კილოსანიძე. 2 514 – კილასონია: სენაკში – 539, თბილისში – 416, მარტვილში – 325. არიან სხვაგანაც.


თეიმურაზიშვილი – თეიმურაზოვი ( ქართული გვარ – სახელები )

teimurazishvili teimurazovi gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა ირანული საკუთარი სახელი თეიმურაზი, რაც „სხეულით ძლიერს“ ნიშნავს. მისი უძველესი ფორმაა ინდური სახელი თაჰმაურუპა, რაც „ძლიერ მელიას“ ნიშნავს. თეიმურაზის კნინობითი ფორმებია: თემო, თემუკა, თემიკო. 1791 წელს ვაშლოვანში მოხსენიებულია ეშიკაღაბაშის ყმა ფარსადან თეიმურაზიშვილი.