ბედენაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარის ახელი ბედენა, ბედანა.

„ერტისში მცხოვრებ გიორგი ბედენას ძე ბედენაშვილს და რჯულიერსა ცოლსა მისსა ელენე თევდორეს ასულს, 1831 წელს ეყოლათ ვაჟი – ივანე. სახელი გაუნათლა და ნათლისცემა სრულყო მღვდელმა გრიგოლ ნატროშვილმა. მიმრქმელი იყო თავად გრიგოლ ყაფლანიშვილის ყმა, ღოუბანში მცხოვრები დიმიტრი კენკებაშვილი“.

საქართველოში 424 ბედენაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 118, გურჯაანში – 88, ამბროლაურში – 67. არიან სხვაგანაც.


ხანდამაშვილი (ქართული გვარ – სახელები)

გვარის ფუძეა სიტყვა ხანი, რომელიც თურქულ და მონღოლურ ენებზე სახელმწიფო მთავარს ნიშნავდა.

ხანდამაშვილები იყვნენ აზნაურები. ცხოვრობდნენ და ყმები ჰყავდათ ჩონჩხურსა და თაგუთში. იყვნენ, ასევე, უყმო ხანდამაშვილებიც.

1721 წლის აღწერით, ალავერნა ხანდამაშვილს, ყაფლანიშვილების მემამულეს, სოფელ თაგეთში ყმები ჰყავდა.

საქართველოში 42 ხანდამაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 23, თეთრი წყაროში – 13, გურჯაანში – 6.


თოროზაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი თოროზა. არუთინა თოროზაშვილი შვილებთან ერთად მოიხსენიება 1843 წელს, დიდ თონეთში. 1843 წელს, პატარა თონეთის აღწერაში, მოიხსენიება ვახტანგ დემურაშვილი, იგივე თოროზაშვილი.
მოგვიანებით, თოროზაშვილები რუსული გაფორმებით, თოროზოვებად ჩაუწერიათ.

საქართველოში 86 თოროზაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 18, გორში – 10, ბოლნისში – 8 არიან სხვაგანაც. 57 თოროზოვი.


ელისაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ელისა. გვხვდება, ასევე, სახელი ელისე, რომელიც ძველი ბერძნული სიტყვისაგანაა ნაწარმოები და ღვთისგან ხსნილს ნიშნავს.
1708 წელს მამუკა აბელაძისა და დათუნა კოსაძის მიერ არდაშელ ზუბულიძისადმი გაცემული დახსნილობის წიგნში მოხსენიებულია ელიოზ ელისაშვილი.
1721 წელს მოხსენიებულია ხოსროვანიშვილის ყმა, დათუა ელისაშვილი.


ბადალაშვილი-ბადალოვი-ბადალიანი ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა ბადალი, რომელიც არაბული სიტყვაა და „ტოლფასს” ნიშნავს. ბადალი ფეოდალურ საქართველოში სხვის ნაცვლად ბეგარის მომხდელს ნიშნავდა, კერძოდ, ძეგლის დადება მეფეთ-მეფის გიორგის მიერ, მეთოთხმეტე საუკუნეში, ითვალისწინებდა შეუძლოდ მყოფი ხევისბერის მაგიერ ლაშქარში ძმის ან სხვა ახლობლის წასვლას. ეს ინსტიტუტი ჩამოყალიბდა და განვითარდა მეთვრამეტე საუკუნეში, ცვალებადი შემადგენლობის მუდმივი ჯარისკაცის მორიგი ჯარის შემოღებასთან დაკავშირებით. მორიგი ლაშქრის განაჩენი, 1774 წელს, ბადლობის ნებას აძლევდა სოფლის მღვდელს – „აღებ-მიცემის კაცს”; ასევე, გუთნისდედას, მეწისქვილეს და ზოგიერთ სხვა ხელობის მუშაკს.


ქირია - ( ქართული გვარ – სახელები )

ქირია (ქირი, ქორი), ისევე, როგორც ქორიძე, კაკაბაძე, გნოლიძე და სხვა, შედის იმ გვარებში, რომლებშიც ფუძედ ფრინველის სახელები ჩანს. ქირიების ძირითადი და მრავალრიცხოვანი დასახლებები მდებარეობს ურეთის მთის გარშემო და მის სიახლოვეს მდებარე სოფლებში. გვხვდება ტოპონიმი საქირიო – სოფელი ხამისკურსა და ხეტას შუა. ერქვა მეორე საქირიო. უწინდელი პირველი საქირიო ამჟამად უბანია ამ სოფლის გაგრძელებაზე, ხეთაში. საქირიო – უბნების სახით გვხვდება დიდი ნეძისის ტერიტორიაზე, ასევე, კახათში, ცაითში, ურთაში, დვანეთში, აბასთუმანში, ევში, ნაქრუაში, ლაზარგეთში, სადაც გადმოცემის მიხედვით, ქირიებს უცხოვრიათ.კუპრავიშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

ბატონი პაატა ცხადაია წერს, რომ კუპრავიშვილები იგივე კუპრეიშვილები, თავდაპირველად გურიაში ცხოვრობდნენ, შემდეგ კი სამეგრელოში გადასახლებულან. გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი კუპრა. ესაა ქართული სახელი, რომელიც ერთ დროს საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული. „კუპრა“ მეგრულად „შავგვრემანს“ ნიშნავს.ქეშელაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

ქეშელაშვილის ძველი გვარი ლომისაშვილი იყო. გადმოცემის მიხედვით, ამ გვარის წარმომადგენლები მეფესა და მის მხლებლებს გამასპინძლებიან. მეფისთვის ღვინოს უწყენია და ხმამაღლა უთქვამს – ქვეშელაო, ანუ, მაწყინაო და მათთვის ამ დღიდან ქეშელაშვილები შეურქმევიათ.

საქართველოში 312 ქეშელაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 201, კასპში – 55, რუსთავში – 21. არიან სხვაგანაც.


თაბუაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი თაბუ, თაბუა. 1721 წლის აღწერით, ივანე თაბუაშვილი მოიხსენიება სოფელ დიდ ენაგეთში. საქართველოში 603 თაბუაშვილი ცხოვრობს: კასპში – 313, თბილისში – 161, გორში – 61.გიუაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი გიუა. ქუბა გიუაშვილი 1699 წელს მოიხსენიება მიწის ნასყიდობის წიგნში, როგორც ერთ-ერთი მოწმე. 1721 წელს, კრწანისში მიხსენიება გოგია გიუაშვილი

საქართველოში 156 გიუაშვილი ცხოვრობს: გორში – 74, თხილნარში – 35, ბორჯომში – 20 არიან სხვაგანაც.